Ajankohta

23.4.2024 16:00 – 23.4.2024 18:00

Paikka

ProComin toimisto (Kasarmikatu 23 A 5, Helsinki)

Järjestäjä

ProCom

Ilmoittautumistilanne

Tilaa on vielä

 

Viestivät tekoälysovellukset ovat matkalla organisaatioiden Teamseihin ja Slackeihin. Jos teknologia onkin aiemmin ollut passiivinen viestinvälittäjä, se on viimeistään nyt muuttunut sosiaaliseksi toimijaksi, joka osallistuu yhteiseen ideointiin, tiedonhakuun ja sisältöjen muotoiluun.

Tämä pakottaa meidät pohtimaan perustavanlaatuisia kysymyksiä: mitä viestintä ylipäätään on, kun siihen osallistuvat myös botit ja tekoälyt? Millaisia uusia taitoja viestivän tekoälyn yleistyminen vaatii viestinnän ammattilaisilta? Miten viestivät tekoälyt vaikuttavat tiimityöhön ja koko organisaatioon?

Tiede- ja teoriaverkosto järjestää tiistaina 23.4.2024 kello 16–18 työpajan, jossa voit kokeilla työskentelyä viestivän tekoälyn kanssa. Paikan päälle mahtuu noin 30 henkilöä.

Tapaamisen aluksi kuulemme SODA-tutkimushankkeen edustajien dosentti Salla-Maaria Laaksosen ja yliopistonlehtori Kaisa Lindholmin avauspuheenvuoron, jossa pohditaan viestivien tekoälyjen erilaisia rooleja organisaatioissa sekä organisaatioviestijöiltä vaadittavaa osaamista.

Työpajan toisessa osassa osallistujat pääsevät itse tutustumaan viestivän tekoälyn prototyyppiin, joka toimii ja viestii Slack-alustalla ihmiskäyttäjien kollegana. Tämä osuus on osa SODA-tutkimushankkeessa tehtävää tutkimusta, ja toivomme, että osallistujat antavat luvan nauhoittaa keskustelut akateemista tutkimuskäyttöä varten. Lisätietoa hankkeesta: https://blogs.helsinki.fi/sodaproject

 

Ajankohta: tiistaina 23.4. kello 16–18

Paikka: ProComin toimisto (Kasarmikatu 23 A 5, 2. kerros, Helsinki), paikan päälle mahtuu noin 30 henkilöä

 

Puhujien esittelyt

Salla-Maaria Laaksonen (dosentti, VTT) toimii yliopistotutkijana Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Salla-Maaria on viestinnän ja teknologian tutkija, joka on työskennellyt myös organisaatiotutkimuksen ja digitaalisten järjestelmien tutkimuksen parissa. Tällä hetkellä hän tutkii datan, algoritmien ja automaation käyttöä organisaatioissa, sekä hybridin mediatilan lainalaisuuksia kuluttajien ja organisaatioiden kohtaamisissa.

Kaisa Lindholm (FT) toimii viestinnän yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Tutkimustyössään hän on erikoistunut viestintäteknologiaan organisaatioissa, työelämän tiimien vuorovaikutuksen ilmiöihin sekä tekoälyn ja sosiaalisten bottien sosiaaliseen toimintaan digitaalisissa viestintäympäristöissä. Kaisa on Viestinnän eettisen neuvottelukunnan (VEN) asiantuntijajäsen.

SODA (Soljuva organisoituminen digitaalisilla alustoilla) -tutkimushanke tutkii viestinnällistä organisoitumista digitaalisten aineistojen avulla sekä oppivien teknologioiden käyttöä organisaation sisäisen viestinnän fasilitoinnissa. Hanketta rahoittaa Liikesivistysrahasto.

Kirjaudu sisään »

Ilmoittautumisen yhteydessä annettavia tietoja käsitellään ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry:n jäsenrekisterin
rekisteriselosteessa ja ProCom Oy:n asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Lue lisää rekisteriselosteista.