Ajankohta

4.11.2021 14:00 – 4.11.2021 15:30

Paikka

Webinaari

Järjestäjä

ProCom

Vastuullinen toiminta ja kestävän kehityksen edistäminen edellyttävät yrityksiltä oman toiminnan vaikutusten ymmärtämistä niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. On oleellista hahmottaa miten organisaatio vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja millaista arvoa se luo sidosryhmilleen. Sidosryhmien kanssa käytävä vuoropuhelu ja avoin viestintä ovat keskeisessä roolissa vastuullisuuden toteutumisessa.

ProComin kestävän kehityksen jaoksen tilaisuudessa torstaina 4.11.2021 keskustellaan vastuullisuudesta, vaikuttavuudesta ja viestinnästä niin teoriassa kuin käytännössä.

Tilaisuuden avaa jaoksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Riikka Rantakari FitComm Oy:stä. Akateemisen näkökulman aiheeseen tuo Meri-Maaria Frig Hankenilta, jonka tuore väitöskirja käsittelee mediavälitteistä vastuullisuusviestintää. Käytännön case-esimerkin kuulemme Pauligilta, kun Pauligin viestintäpäällikkö Pirjo Hästbacka kertoo Pauligin vastuullisuusohjelmasta ja ruokahävikkilaskurista. AskKaukon Klaus Matilainen kertoo vastuullisuuden ja vaikuttavuuden visualisoinnista – kuinka vastuullisuudesta muotoillaan kestävää kilpailuetua.

Lopuksi on aikaa keskustelulle.

 

Ohjelma

klo 14 Tilaisuuden avaus

Klo 14.05 Johdanto päivän aiheeseen: Vastuullisuus, vaikuttavuus ja viestintä, Riikka Rantakari, FitComm

Klo 14.20 Vastuullisuusviestinnän neljä periaatetta, Meri-Maaria Frig, Hanken

Klo 14.40 Pauligin vastuullisuusohjelma 2030 – tavoitteita ja tekoja, Pirjo Hästbacka, Paulig

Klo 15.00 Työkaluja vastuullisuuden visualisoimiseksi kestäväksi kilpailueduksi, Klaus Matilainen, AskKauko

Klo 15.15 Keskustelua

Klo 15.30 Tilaisuus päättyy

 

Tietoa puhujista

Meri-Maaria Frig, Hanken. Meri-Maarian elokuussa 2021 tarkastettu väitöskirja käsittelee mediavälitteistä vastuullisuusviestintää. Hän on kirjoittajana myös tänä vuonna ilmestyneessä, vastuullisuutta käsittelevässä ProComma Academic -julkaisussa Vastuullinen viestintä ja toimii luennoitsijana Hankenin Responsible Marketing -kurssilla.  

Pirjo Hästbacka, Paulig. Pirjo työskentelee Pauligilla viestintäpäällikkönä ja kuuluu Baltian ja Suomen liiketoiminta-alueen johtoryhmään. 

Klaus Matilainen, AskKauko Oy. Klaus on vastuullisuuden visualisointiin erikoistuneen teknologiayhtiön AskKaukon toinen perustajista sekä yhtiön toimitusjohtaja. AskKauko auttaa asiakkaitaan visualisoimaan vastuullisuutta kestäväksi kilpailueduksi.

Riikka Rantakari, FitComm Oy. Riikka on vuonna 2010 perustetun kestävään kehitykseen, vastuullisuuteen ja viestintään erikoistuneen FitComm Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hän toimii ProCom ry:n kestävän kehityksen jaoksen puheenjohtajana.

Kirjaudu sisään »

Ilmoittautumisen yhteydessä annettavia tietoja käsitellään ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry:n jäsenrekisterin
rekisteriselosteessa ja ProCom Oy:n asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Lue lisää rekisteriselosteista.