Ajankohta

29.9.2021 09:00 – 29.9.2021 10:00

Paikka

Online

Järjestäjä

ProCom

 

Jäsentapahtuma: Whistleblowing tulee, oletko valmis? Ilmoituskanavan perustaminen ja viestintä
Aika: 29.9.2021 klo 9.00–10.00
Paikka: Online-webinaari

Viimeistään 17. joulukuuta 2021 Suomessa astuu voimaan laki, joka velvoittaa kaikkia suomalaisia organisaatioita, joiden henkilöstömäärä ylittää 50, perustamaan niin kutsutun whistleblowing-kanavan. Turvallisella ilmoituskanavalla pyritään aktiivisesti tunnistamaan eettisiä rikkeitä ja taloudellisia väärinkäytöksiä. Ilmoituskanava voi toimia myös kestävän liiketoiminnan rakentamisen työkaluna paljastaen väärinkäytöksiä jo ennen kuin niistä syntyy yritykselle maine- tai taloudellista haittaa.  

Viestinnällisesti whistleblowing-kanavan käyttöönotto on oiva tilaisuus korostaa organisaation vastuullisuuden ja eettisten toimintatapojen merkitystä. Kanava edistää toiminnan kestävyyttä ja rakentaa sidosryhmissä luottamusta organisaatiota kohtaan. Whistleblowing-toiminto on toisinaan sijoitettu organisaation viestintäyksikköön.

Tässä webinaarissa saat hyödyllistä tietoa asioista, joita kannattaa huomioida kanavan perustamisen ja sen käyttöönoton yhteydessä. Asioita käsitellään erityisesti viestinnän näkökulmasta. Webinaarissa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

-    Mitä on whistleblowing?
-    Mitä hyötyä whistleblowing-toiminto tarjoaa?
-    Miten perustaa whistleblowing-kanava?
-    Miten viestiä whistleblowing-kanavasta?

Asiantuntijapuhujana webinaarissa toimii Niklas Reuter, Oy Projnik Ab. Niklaksella on pitkäaikainen asiantuntija-, konsultti- ja valmentajakokemus yritysetiikan ja yritysvastuun kehittämisen parissa. Vuodesta 2017 hän on toteuttanut myös whistleblowing-kanavaratkaisujen käyttöönottoprojekteja. 

Tapahtuma on jo alkanut ja ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

Ilmoittautumisen yhteydessä annettavia tietoja käsitellään ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry:n jäsenrekisterin
rekisteriselosteessa ja ProCom Oy:n asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Lue lisää rekisteriselosteista.